Národné kariérne centrum spolupracuje so slovenskými univerzitami pri organizovaní aktivít na univerzitných kariérnych centrách. Ponúkame program, ktorý pomáha prepojiť študentov so zamestnávateľmi.

Aktivity prebiehajú na týchto univerzitách:

  • Trnavská univerzita v Trnave
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky UPJŠ Košice


Prihlášku na jednotlivé podujatia nájdete tu.

Podrobnosti o aktivitách:Table Talk

Diskusie študentov so zamestnávateľmi v neformálnom prostredí. Zamestnávatelia môžu absolvovať niekoľko diskusií o svojich pracovných ponukách, kritériách na prijatie do zamestnania, benefitoch, možnostiach ďalšieho vzdelávania a pod. Na diskusie prichádzajú študenti končiacich ročníkov sa podujatia zúčastňujú organizovane. Po ukončení TableTalk budú mať študenti možnosť individuálneho pohovoru so zamestnávateľmi. Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či sa zúčastnia diskusií so študentami, alebo sa chcú iba prezentovať prostredníctvom prezentačného stolíka v priestoroch podujatia.

Univerzita Table Talk
UKF v Nitre 18.10.2017
jazykári (AJ, NJ, FJ)
Prešovská univerzita 24.10.2017
jazykári (AJ, NJ, FJ)
UPJŠ Košice*** 25.10.2017
jazykári (AJ, NJ, FJ)
Trnavská univerzita v Trnave 21.11.2017
jazykári (AJ, NJ, FJ)
UCM v Trnave 22.11.2017
jazykári (AJ, NJ, FJ)
MTF Fakulta v Trnave* 6.12.2017
strojári

*Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
**Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
***Katedra anglistiky a amerikanistiky