Národné kariérne centrum spolupracuje so slovenskými univerzitami pri organizovaní aktivít na univerzitných kariérnych centrách. Ponúkame program, ktorý pomáha prepojiť študentov so zamestnávateľmi.

Aktivity prebiehajú na týchto univerzitách:

  • Trnavská univerzita v Trnave
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky UPJŠ Košice
  • Žilinská univerzita

Univerzita Career Day Table Talk Interview Day
UCM v Trnave - 5.4.2017
jazykári
5.4.2017
jazykári
UKF v Nitre - 22.3.2017
informatici a jazykári (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, TJ)
22.3.2017
informatici a jazykári (AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, TJ)
MTF Fakulta v Trnave* - 5.4.2017
strojári
25.4.2017
strojári
UNIZA - Strojnícka fakulta - 12.4.2017
strojári
12.4.2017
strojári
UNIZA - FPEDAS** - 12.4.2017
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
12.4.2017
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Prešovská univerzita - 29.3.2017
jazykári
29.3.2017
jazykári
UPJŠ Košice*** - 28.3.2017
jazykári (AJ, NJ, FJ)
28.3.2017
jazykári (AJ, NJ, FJ)

*Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
**Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
***Katedra anglistiky a amerikanistiky


Prihlášku na jednotlivé podujatia nájdete tu.

Podrobnosti o aktivitách:Career Day

Kariérne príležitosti pre študentov spojené so sprievodným programom zameraným na prezentácie zamestnávateľov ohľadom pracovných príležitostí, informácií o príprave na pohovor, prípravy CV a motivačného listu a pod.Table Talk

Stretnutie študentov so zamestnávateľmi v neformálnom prostredí. Pri tomto formáte diskusie bude mať každý zamestnávateľ k dispozícií stôl a cca 10 stoličiek. Po predstavení sú študenti vyzvaní, aby sa posadili k stolu zamestnávateľa, ktorý ich zaujíma a majú 15-min. priestor na diskusiu o pracovných ponukách, kritériách na prijatie do zamestnania, benefitoch, možnostiach ďalšieho vzdelávania a pod. Po 15-minutách sa študenti presunú k stolu iného zamestnávateľa a absolvujú ďalšiu diskusiu. Tento cyklus sa zopakuje 3-5 krát. Po ukončení TableTalk budú mať študenti možnosť individuálneho pohovoru so zamestnávateľmi.Interview Day

Pracovné pohovory s končiacimi študentmi na pôde univerzity. Zamestnávatelia najskôr absolvujú pohovory formou "speed interview" a následne sa strenú s vybranými kandidátmi na dodatočnom pohovore. Na výberové konania prídu relevantní zamestnávatelia, ktorí majú záujem o absolventov univerzity. Končiaci študenti budú môcť získať zamestnanie už počas štúdia.Job Shadowing

Job Shadowing umožňuje študentom spoznať konkrétne zamestnanie alebo profesiu a zistiť, či je pre nich vhodná. Študenti strávia jeden pracovný deň pozorovaním manažéra pri každodenných aktivitách, pri ktorej sa ho môžu pýtať sa ho na detaily práce. Takto si o nej utvoria presnú predstavu.On Demand aktivity

Individuálne aktivity zamestnávateľov, ktorými chcú osloviť študentov, ako napr. nový projekt zamestnávateľa vhodný pre absolventov, prezentácia stáže, projektu pre študentov a podobne.